សំណួរនិងចំលើយ

មិនទាន់មានទិន្ន័យ

មិនទាន់មានទិន្ន័យ

- ok មើលចំលើយ...

សួរដោយ: Lim Hongs
ថ្ងៃទី: 03/05/2019

- មានអាការៈឈឺចុងដង្ហើម ឈឺជុំវិញផ្ចិត ពិបាកបន្ទោបង់ ឈឺពោះមុនឬក្រោយញុាំអាហារ ជាពិសេសពិបាកក្នងការទទួលទានដំណេក យល់សប្តិច្រើន ភើ និង ឈឺចង្កេះ និង ខ្នង ចង់សួរ លោក វេជ្ជបណ្ឌិតថា អាការះខ្ញុំ ឈឺអីទៅ រលាកក្រពះ ឬ ខ្សោយពោះវៀន។ មើលចំលើយ...

សួរដោយ: Rithy Mario
ថ្ងៃទី: 23/09/2019

មិនទាន់មានទិន្ន័យ

មិនទាន់មានទិន្ន័យ

មិនទាន់មានទិន្ន័យ

- សួស្តីបាទ ខ្ងុំមានដំបៅគូទមួយរយះហើយវាមានខ្ទុះតូចៗទៀតដោយសារធ្វើការអង្កុយច្រើនពេក។ តើគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅ? មើលចំលើយ...

សួរដោយ: Khun Songdin
ថ្ងៃទី: 20/06/2019

- ខ្ញុំចេះតែចុកពោះបន្ទាប់ពីហូបបាយហើយ មើលចំលើយ...

សួរដោយ: Lim Hongs
ថ្ងៃទី: 31/07/2019

លោកអ្នកអាចធ្វើការសួរសំនួរនៅទីនេះ!!!

ការណាត់ជួប