អំពីយើង

អំពីគ្លីនិកនិងសេវាកម្មផ្សេងៗ

អេគីប ជាគ្លីនិកឯកទេស ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន និងឫសដូងបាត ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសសញ្ញាប័ត្រពីប្រទេសបារាំងនិងជប៉ុន, យើងខ្ញុំមានផ្តល់សេវាដូចជា៖ ការពិគ្រោះនិងព្យាបាលបញ្ហាថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន និងឬសដូងបាត, ការសុងឆ្លុះក្រពះ និង ពោះវៀនមិនមានការពិបាកឈឺចាប់, ការកាត់ដុំសាច់ពោះវៀន (polypectomy), វាស់កម្រិតគ្រើមនៃសាច់ថ្លើម FIBROSCAN, ការពិនិត្យឈាមនានា និងការរាប់មេរោគរលាកថ្លើម B និងC, ការផ្លុំដង្ហើមរកមេរោគក្រពះ H.Pylori, ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពាររលាកថ្លើមប្រភេទបេ, ការពិនិត្យអេកូសាស្រ្ត, ការបូមទាចទឹក, ការវះកាត់ឬសដូងបាត បូសអន្ទង់ ការដាច់រលាត់រន្ធបាតរាំរៃ សេមាន់នៅរន្ធបាត និងការសំរាកព្យាបាលរយ:ពេលខ្លីផងដែរ។

វេជ្ជបណ្ឌិត. ហាក់ ចាន់ភក្តី

វេជ្ជបណ្ឌិត. ថាវ ស៊ីដានីន

វេជ្ជបណ្ឌិត. ឈាង ស៊ីដេត

វេជ្ជបណ្ឌិត. ស៊ង សុភីរម្យ

វេជ្ជបណ្ឌិត. គឹម សុធារ៉ា

ការណាត់ជួប