ការផ្តល់ជូនពិសេស

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទសេ ជាជំងឺដែលព្យាបាលជាដោយរយ:ពេលខ្លី

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទសេ ជាជំងឺដែលព្យាបាលជាក្នុងរយ:ពេលខ្លីពី ៣ ទៅ ៦ខែ។

 

ការព្យាបាលបញ្ហាឬសដូងបាត និង បញ្ហារន្ធបាតដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស

 បើលោកអ្នកមានបញ្ហារន្ធបាតដូចជា ឬសដូងបាត បូសអន្ទង់ ការដាច់រន្ធបាត និង សេមាន់នៅតំបន់រន្ធបាត លោកអ្នកអាចជួបពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសយើងខ្ញុំដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសបារាំង។

 

គ្លីនិកអេគីប សាខាទី២

គ្លីនិក អេគីប សាខាទី២ មានសេវាដូចជា: 

១- ការពិគ្រោះជំងឺថ្លើម ក្រពះ និង ពោះវៀន

២- ការពិគ្រោះនិងពិនិត្យឬសដូងបាត

៣- ការផ្លុំដង្ហើមរកមេរោគក្រពះ H.Pylori

៤- ការឆ្លុះ និង កាត់ដុំសាច់ ក្រពះ ពោះវៀន

៥- អេកូសាស្រ្តពោះ

៦- ការពិនិត្យឈាម និងការរាប់មេរោគរលាកថ្លើមបេ សេ

៧- ការសំរាកតាមដានជំងឺ

៨- ការបូមទាចទឹក

៩- ការវះកាត់ឬសដូងបាត បូសអន្ទង់ ការដាច់រលាត់រាុំរៃនៃរន្ធបាត សេមាន់នៅតំបន់រន្ធបាត និងការយារនៃស្បែករន្ធបាត

 

គ្លីនិកអេគីប សាខាទី១

គ្លីនិក អេគីប សាខាទី១ មានសេវាដូចជា:

១- ការពិគ្រោះជំងឺថ្លើម ក្រពះ និង ពោះវៀន

២- ការពិគ្រោះនិងពិនិត្យឬសដូងបាត

៣- ការផ្លុំដង្ហើមរកមេរោគក្រពះ H.Pylori

៤- ការឆ្លុះ និង កាត់ដុំសាច់ ក្រពះ ពោះវៀន

៥- អេកូសាស្រ្តពោះ

៦- ការពិនិត្យឈាម និងការរាប់មេរោគរលាកថ្លើមបេ សេ

៧- ការសំរាកតាមដានជំងឺ

៨- ការបូមទាចទឹក

 

ម៉ាសុីនវាស់សភាពគ្រើមនៃសាច់ថ្លើម

ម៉ាសុីន Fibroscan សំរាប់វាស់កំរិតគ្រើមនៃសាច់ថ្លើម វាមានសមត្ថភាពអាចវាស់នឹងដឹងច្បាស់ពីកំរិតនៃសាច់ថ្លើម និងជួយយើងអោយមានការប្រុងប្រយត្ន័ ព្រមទាំងធ្វើការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាផងដែរ ព្រោះថាមុននឹងដល់សភាពក្រិនថ្លើមវាត្រូវឆ្លងកាត់៤ដំណាក់កាលគឺ F0-F1 (សាច់ថ្លើមធម្មតា) F2 (សាច់ថ្លើមគ្រើមបន្តិចបន្តួច) F3 (សាច់ថ្លើមគ្រើមខ្លាំង) F4 (សាច់ថ្លើមក្រិន)។

ចំណាំក្នុងករណីដែលសាច់ថ្លើមមិនទាន់ក្រិន មានន័យថានៅកំរិត F3 ការព្យាបាលដើម្បីអោយវាត្រលប់មកធម្មតាវិញមានសង្ឃឹមច្រើនប្រហែលជាជិត៩០%ផងដែរ។ ក្នុងករណីដំណាក់កាល F4 ដំបូងការព្យាបាលអាចត្រលប់ក្រោយដែរតែមិនសូវជាល្អទេ។

ការវាស់សភាពគ្រើមនៃថ្លើមដោយម៉ាសុីន Fibroscan ដោយប្រើរលកសំឡេងវាមិនមានផលប៉ះពាល់ និងមានការឈឺចាប់ដល់យើងនោះទេ ដែលជាទូទៅគេធ្វើរៀងរាល់ ៦ខែម្តងសំរាប់អ្នកពិសារស្រាច្រើន អ្នកមានរលាកដោយខ្លាញ់រុំថ្លើម និងអ្នករលាកថ្លើមដោយវីរុសប្រភេទ បេ និង សេ។

ការណាត់ជួប