វេជ្ជបណ្ឌិត ហាក់ ចាន់ភក្តី

វេជ្ជបណ្ឌិត. ហាក់ ចាន់ភក្តី

បទពិសោធន៍

ចាប់ផ្តើមអាជីពជាគ្រូពេទ្យចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៦ សព្វថ្ងៃកំពុងបំរើការនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត . . កម្មសិក្សា រយៈពេល១ឆ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យ HENRI MONDOR ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេស បារាំង

ការបណ្តុះបណ្តាល

សញ្ញាបត្រ័ឯកទេសថ្លេីម ក្រពះ ពោះវៀ់ន​និងឫសដូងបាត សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល និងពីទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង > > > > > > > > > > > > > > > > > > > វិញ្ញាបនប័ត្របណ្តុះបណ្តាលឯកទេសឆ្លុះក្រពះ ពោះវៀន​ សាកលវិទ្យាល័យ​NAGOYA ប្រទេសជប៉ុន

ការណាត់ជួប