សេវាកម្មលម្អិត

ការឆ្លុះ និង ការកាត់ដុំសាច់ ក្រពះ ពោះវៀន

ការឆ្លុះក្រពះ ពោះវៀន ជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលគេធ្វើទូទៅនៅលើសកលលោកយើងនេះដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺផ្សេងៗរបស់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ លើសពីនេះវាអាចអោយយើងដឹងថាក្រពះ និង ពោះវៀនយើងមានការរលាក ដំបៅ ឬដុំសាច់ដែរឬទេ។ ជាពិសេសទៅទៀត ការឆ្លុះក្រពះ ពោះវៀនការអាចអោយយើងធ្វើការព្យាបាលជាមួយគ្នាក្នុងករណីកាត់ដុំសាច់ក្រពះ ឬពោះវៀន ការទប់ស្កាត់ការហូរឈាម និង ការចងសរសៃឈាមបំពង់អាហារជាដើម។

ការណាត់ជួប