ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង

សាខាទី ១

ផ្ទះលេខ ៩៤ D&E ផ្លូវ ទំនប់ទួលគោក(ផ្លូវលេខ៧០) សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

070 55 33 17/ 011 55 33 17

ekipclinic.info@gmail.com

https://www.facebook.com/ekipclinic/

សាខាទី ២

ផ្ទះលេខ 434, មហាវិថី ម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

070 55 33 18/ 078 55 33 18

ekipclinic2.info@gmail.com

https://www.facebook.com/ekip2clinic/

ចំណេះដឹងទូទៅ

May 25, 2020
ការណាត់ជួប